SnipImagelzm

Webinar 5 juni: Wat is effectieve feedback?

Succesvol lesgeven met effectieve feedback 

Feedback is een van de meest voorkomende elementen bij succesvol lesgeven en leren. Maar er is wel iets raadselachtigs mee. Feedback is dan wel een van de krachtigste hulpmiddelen, maar tegelijkertijd behoren de effecten ook tot de meest variabele.

Feedback is pas effectief als het de kloof tussen waar de leerling is en waar hij hoort te zijn, verkleint. Tijdens dit webinar leert u wat effectieve feedback is, hoe u dat kunt geven en wanneer het beste moment is voor het geven van feedback. 

Prof. John Hattie, de onderwijswetenschapper die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar wat het beste werkt om leerprestaties te verbeteren (zie ook: Leren zichtbaar maken) heeft veel geschreven over feedback. 
We nemen u er graag in mee! 

Data en tijd
Het webinar vindt plaats op 5 juni van 16.00 tot 16.45 uur.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden voor dit webinar via het inschrijfformulier. U krijgt dan vooraf een inlogcode gemaild.

buttonwebinar(U wordt doorgestuurd naar het digitale inschrijfformulier van partner OnderwijsAdvies. )

Op de hoogte blijven?

Sector
captcha 
logo-BAZALT logo-HCO logo-RPCZ logo-OA

Leren zichtbaar maken is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies. Zij werken samen met Corwin. Onze trainers zijn door hen opgeleid en geaccrediteerd.
Visible Learning plus is the trade mark of, and is distributed under license from:

Corwin Logo jan2011